Jesteś tutaj: NASZA GMINA » Historia Dobromierza

HISTORIA DOBROMIERZA


 

Pierwsza oficjalna wzmianka o Dobromierzu pochodzi z 1277 roku, kiedy to po wybudowaniu przez księcia Bolka I Świdnickiego zamku CISY, znany był już wtedy jako osada targowa blisko z nim związana. Niektóre źródła niemieckie uważały, że powstał przy starej osadzie słowiańskiej, odnotowanej w 1289 r. pod nazwą Schweinz (Serwinów). Nazwa miejscowości w przeszłości to Góra Pokoju (Vrideberg i Vrideberch), następnie Wysoka Góra Pokoju (Hochenfrideberg), po wojnie (do 1948 roku) Wysoka Góra, a po roku 1947 - Dobromierz.

WYSOKA GÓRA, wcześniej jako osada, później jako miasto, nigdy nie miała wałów obronnych. W pobliżu miasteczka, na wzgórzu koło kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła, stał w przeszłości gród, którego pochodzenie po badaniach archeologicznych prowadzonych w latach 1976 - 1978, ocenia się na IX - X wiek. Należał on do słowiańskiego plemienia Ślężan. Był przeznaczony dla czterech lub pięciu rodzin (około 20 - 28 osób) i pełnił funkcję schronienia. W niedalekiej odległości od tego grodu znajdują się jeszcze cztery grodziska, co świadczy o dość licznym zamieszkiwaniu okolicy na długo przed pierwszą wzmianką o osadzie.


Rekonstrukcja Grodu w Dobromierzu 


Brama Grodu

Legenda głosi, że miasto założyli dwaj bracia szlacheckiego rodu, którzy byli ze sobą skłóceni przez około 6 lat. Na znak zawartego pokoju, na górze, koło grodu, zbudowali miasto, które nazwali Wysoką Górą Pokoju.

Na górze wytyczono również plac pod budowę kościoła. Najprawdopodobniej miało to miejsce około roku 1313, bowiem w roku 1317 miasto wraz z kościołem zostało zbudowane. Zgodnie z wcześniejszym planem schodziło po stoku góry w dół i było całe z drewna. Mimo, że istniało już od roku 1317, to na prawa miejskie Wysoka Góra musiała czekać aż do roku 1409, kiedy to król Czech i jednocześnie książę księstwa świdnicko-jaworskiego, Wacław IV, nadał prawa miejskie wraz z prawem do jednego otwartego targu, który początkowo odbywał się w środy, później został przeniesiony na czwartki. Targi te słynęły w całej okolicy z handlu słomą.


Widok ogólny WYSOKIEJ GÓRY w głębi Góra Szubienicza

Wraz z nadaniem praw miejskich Wysoka Góra otrzymała herb, który przedstawia dwie złote litery "W" przedzielone złotą strzałą z tępym grotem na niebieskim tle. Litera "W" prawdopodobnie odnosi się do Wacława IV. W roku 1541 król Ferdynand I dał miastu prawo na dodatkowy jeden długi targ, który rozpoczynał się 29 września każdego roku i trwał osiem dni.

Podczas wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648) uniknął niewoli i osiadł na stałe w Wysokiej Górze ostatni z władców na zamku Cisy - Mikołaj. Podczas oblężenia w 1634 roku Szwedzi bardzo zniszczyli zamek i pozostał on ruiną do dnia dzisiejszego. Mikołaj z wdzięczności za uratowane życie na miejscu drewnianego kościoła ufundował murowaną świątynię.

Wysoką Górę trapiły częste pożary, które niszczyły miasto i rujnowały jej mieszkańców.

Najbardziej znane z przeszłości pożary miały miejsce w latach: 1602 i 1654. W 1683 roku wybuchł tak zwany "wielki pożar", który w niecałą godzinę zniszczył miasto, łącznie z kościołem i plebanią. W kolejnym - 13 maja 1710 roku - spłonęły 74 domostwa. Po każdym większym pożarze miasto trzeba było odbudowywać ze zgliszczy. Podczas odbudowy po ostatnim wielkim pożarze zmieniło ono swoje oblicze. Powstała zabudowa z centralnie umiejscowionym rynkiem i promieniście wychodzącymi od niego ulicami. W roku 1711 został zbudowany ratusz, w którym pierwotnie mieściła się również remiza strażacka.

W pobliżu miasta wybudował swoją posiadłość ród von Bolcze - najstarsza udokumentowana rodzina tej miejscowości - władza tego rodu datuje się do roku 1408. (Nickel von Bolcze był kasztelanem Strzegomia, rezydował na zamku w Cisach i Rogowcu, sędzia dworski i ochmistrz dworu księżnej Agnieszki - żony Bolka II Świdnickiego).

Po rodzie von Bolczów, od roku 1408 panuje tu Sander von Grunau, a potem (informacje ze względu na brak źródeł nie są dokładne) władzę sprawują: do około roku 1500 - ród Świnki (Schweinhaus), ok. roku 1501 - hrabia Nickel von Kotuliński, ok. 1524 - Hans von Borschnitz. Po nim von Zedlich, a po roku 1583 władzę przejmuje Melchior von Schellendorf. Około 1600 roku ponownie władzę obejmuje von Zedlich w osobie Franza, po którym znowu wraca, tym razem na dłużej - rodzina Schellendorf, tworząc w WYSOKIEJ GÓRZE główną siedzibę swego rodu w linii śląskiej. Rodzina ta przybyła do Wysokiej Góry z okolic Chojnowa, a baron Johan von Schellendorf jest fundatorem loży nr 13 w Kościele Pokoju w Jaworze. (Nazwisko von Schellendorf występuje przez krótki czas w historii zamku Książ 1464-1482 i 1497 -1503).


Pałac z roku 1727

(Karta pocztowa z 1912 r.)

W roku 1716 Wysoką Górę od Jana von Shellendorfa odkupuje ówczesny wojewoda śląski, hrabia Ferdynand von Nimptch. To on jest budowniczym pałacu barokowego, który ukończono w 1727 roku. (Po niewielkiej przebudowie pałac ten stoi do dziś). Podwórze ma również zabudowę barokową. Po obu stronach pałacu stoją dwa identyczne budynki, z których jeden służył dla gości, drugi dla służby. Na podwórze wjeżdża się przez stylową bramę. Tuż przy skrzyżowaniu dróg stoi figura św. Jana NEPOMUCENA - na niej data 1728. Hrabia von Nimptch założył również park przydworski, w którym do dzisiaj rosną jeszcze cisy, lipy i klony.


Fryderyk II Wielki

Friedrich der Große

Po śmierci Hrabiego von Nimptch, w 1743 roku posiadłość trafiła w ręce krewnego jego żony, hrabiego von Sternberg. Ten odsprzedał ją w roku 1789 wraz z majątkiem w Szymanowie baronowi von Seherr - Thotz. Posiadłości były we władaniu tej rodziny do roku 1945.

W krwawych wojnach o Śląsk, w XVIII w. pomiędzy Austrią (Maria Teresa), a Prusami (Fryderyk II), w pobliżu Wysokiej Góry (w II wojnie śląskiej) 4 czerwca 1745 roku doszło do najkrwawszej z bitew. Fryderyk II - po bitwie zwany Wielkim - pokonał koalicję saksońsko-austriacką, walczącą pod wodzą księcia Karola Lotaryńskiego. Starcie to przeszło do historii jako Bitwa pod Wysoką Górą, sławiąc całe miasto.

Po przyłączeniu Śląska do Prus, Fryderyk II pozwolił na wolne praktyki religijne, co natychmiast wykorzystała miejscowa większość protestancka, wykupując ratusz i dobudowując do niego dom modlitw.
W 1755 roku wybuchł kolejny pożar, ale na szczęście zniszczył tylko 6 domostw.
W roku 1793 został wybudowany w Wysokiej Górze szpital katolicki, którego fundatorem był ówczesny proboszcz parafii - Peter Stelzer. Szpital działał w późniejszym czasie jako dom starców. Obecnie w budynku mieści się szkoła.

Ten sam proboszcz doprowadził do wybudowania wieży, przy kościele katolickim w 1797 roku. Przebudował także kościół. Odtąd jest to kościół jednonawowy, z wieżą w osi budynku, który ma krzyżowo sklepione prezbiterium. W środku wyposażenie głównie z okresu baroku, jedynie chrzcielnica jest późnorenesansowa.


Ratusz przed pożarem ok. 1743 r. 
oraz dobudowany do niego ewangelicki Dom Modlitw

Bardzo źle rozpoczął się dla miasta wiek XIX. Dnia 13 czerwca 1804 roku, na skutek kilkudniowych opadów deszczu, została dotknięta powodzią dolna część miasta i cała okolica. Zniszczeniu uległa nowo wybudowana droga do Chwaliszowa i Starych Bogaczowic, którą jeżdżono w góry. Po bardzo złych żniwach w roku 1805, wzrosły znacznie ceny zbóż, a co za tym idzie również ceny towarów. W okolicy zapanował głód.
Wojny napoleońskie w 1806 i 1807 roku, oraz przemarsze wojsk spotęgowały i tak już wielką biedę. Na zakwaterowanie jednorazowe miasto musiało przyjąć wówczas 4475 mężczyzn. Dodatkowo trzeba było zapłacić 6000 talarów kontrybucji, co było wówczas bardzo wysoką kwotą, dla liczącego 500 mieszkańców miasta (dla porównania 1 korzec żyta, czyli 37,4 kg kosztował 12 talarów).

15 maja 1807 roku przez okolice Wysokiej Góry przeszedł oddział Ułanów Legii Nadwiślańskiej, który dzięki udanej szarży rozbił pod Strugą oddział pruski majora Losthina, uniemożliwiając tym samym jego marsz na Wrocław. W roku 1809 wybrano po raz pierwszy burmistrza. W 1811 roku budynek szkoły, znajdujący się w rynku, przebudowano na ratusz.

3 stycznia 1827 roku, około godz.18.00, wybuchł pożar, który w 1,5 godziny strawił 20 budynków, w tym ewangelicki kościół w rynku. Ponieważ Wysoka Góra znana była w całych Niemczech, zorganizowano liczne zbiórki w całym kraju. Dzięki uzyskanej pomocy mieszkańcy mogli przystąpić do odbudowy miasta. To wtedy zaczęto budować okazałe domy murowane.

W latach 1828 - 1832 został zbudowany kościół ewangelicki, według projektu znanego niemieckiego architekta Karola Schinkla. Utrzymany był w stylu klasycystycznym, o prostokątnej nawie, z wieżą w osi. Wokół wieży znajduje się mały taras widokowy. Kościół na zewnątrz posiada boniowania, a w środku chrzcielnicę z piaskowca ufundowaną przez rodzinę von Mutius z Bronowa oraz piękne organy. W 1975 roku kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła przeszedł w ręce katolików.

W 1835 roku doprowadzono drewnianą rurą wodę ze studni spod Wieżycy do rynku. Kosztowało to 300 talarów. W 1865 roku drewnianą rurę wymieniono na żelazną.


Kościół ewangelicki ok. 1917 r.

fragment karty pocztowej: "Hohenfriedeberg" Kunstverlag Herm. Adam, Freiburg in Schl.
No. 1980

W roku 1892 doprowadzono wodociągiem wodę do kilku domów w południowej i zachodniej części rynku oraz do całej ulicy Kościelnej.


Wygląd miasta z końca XIX wieku.

Na rynku pomiędzy czterema lipami widoczna pompa wodna.

Budowę wieży ciśnień zakończono w 1929 roku, w roku 1839 została urządzona ekspedycja pocztowa.

W roku 1852 zbudowano szosę Świebodzice - Bolków. W czerwcu tegoż roku wizytę w mieście złożył król Prus - Fryderyk Wilhelm IV (1795 -1861).

W 1892 roku wybudowano baseny kąpielowe, które z racji swego położenia przyciągały rzesze ludzi. W 1940 roku unowocześniono je. W latach 60-tych dzierżawione były przez kopalnię "VICTORIA" z Wałbrzycha. Ponieważ znajdowały się one w granicach powstającego zalewu na Strzegomce, w 1989 roku rozpoczęto budowę istniejącego do dziś obiektu


Ratusz oraz zabudowa rynkowa z ok. 1933 r.

Karta pocztowa: "Hohenfriedeberg" Kunstverlag Herm. Adam, Freiburg in Schl.
No. 6157

W roku 1909 oddano do użytku nowo wybudowany ratusz. Budowla została wykonana przez mistrza budowlanego Schuberta. Ratusz do dziś jest siedzibą władz gminy, mieści również pocztę i posterunek policji.

16 czerwca 1930 roku zmarł i został pochowany na cmentarzu ewangelickim, w krypcie tuż przy wejściu, urodzony 21 września1864 w Wysokiej Górze pedagog i poeta, Fiodor Sommer. Napisał około 35 większych i mniejszych dzieł rozsławiających Wysoką Górę daleko poza granicami Śląska. On też napisał w 1895 roku krótką historię Wysokiej Góry, na której częściowo oparty jest ten tekst.

W okresie przypadającym na II wojnę światową miasto przygotowywało się do uroczystości dwusetnej rocznicy bitwy pod Wysoką Górą (04 czerwiec 1945 roku). Na tę uroczystość zaproszono Adolfa Hitlera, który potwierdził swój przyjazd. W tym czasie zmieniono całkowicie wystrój rynku. Pojawiły się półkoliste zieleńce, kostka brukowa, latarnie, zmodernizowano dzisiejszą ulicę Kościuszki. Do uroczystości jednak nie doszło, gdyż wcześniej zakończyła się II wojna światowa.

Oto krótki rys reformy administracyjnej na terenie Gminy Dobromierz: od 1818 roku do 1932 teren należał do powiatu Bolków, a po jego rozwiązaniu, na krótko, cały powiat przyłączono do Kamiennej Góry. Dopiero od 1933 roku teren ten przeszedł do powiatu Jaworskiego. W roku 1939 do miasta zostały włączone pobliskie miejscowości: Serwinów i Bronówek. Tuż po wojnie, Wysoka Góra, (po 536 latach) utraciła prawa miejskie i obie wcześniej włączone miejscowości. W 1948 roku zmieniono nazwę na DOBROMIERZ. Dobromierz był siedzibą GROMADZKEJ RADY w Powiecie Jaworskim do 1976 roku, wówczas to, po reformie administracyjnej kraju gmina Dobromierz znalazła się w województwie wałbrzyskim, a po reformie administracji w 1999 roku, cała gmina weszła w skład powiatu świdnickiego.

1 grudnia 2000 roku, po wielu latach, zabrzmiał na nowo zegar na ratuszu. Dziś jest to zegar elektroniczny. Pierwotny zegar mechaniczny, oddany do remontu, nigdy tu już nie wrócił. Również na wieży kościelnej został zamontowany zegar elektroniczny, który wydzwania nie tylko godziny, ale i melodie. 

 


Na podstawie materiałów przygotowanych i udostępnionych przez pana Edwarda Hałdasia


 

BANNER

BANNER

BANNER2

BANNER3

BANNER4

BANNER5

BANNER6

BANNER7

BANNER8

BANNER9

BANNER10

BANNER11

BANNER12

BANNER13

BANNER14

BANNER15

BANNER16

BANNER17

BANNER18

BANNER19

BANNER20

BANNER21

BANNER22

BANNER23

BANNER24

BANNER25

BANNER26

BANNER27

BANNER28

Urząd Gminy DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolności 24
pow. Świdnica

CENTRALA TEL:
74 85 86 217
74 85 86 206
74 85 86 168

NIP: 884 23 65 479
REGON: 890718343

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 16.00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:15 do 16:15 (I piętro pok. nr 6A)

Kasa Urzędu czynna jest:

poniedziałek 7:00 – 14:45
wtorek 7:00 – 15:45
środa 7:00 – 14:45
czwartek 7:00 – 14:45
piątek 7:00 – 13:45

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 8)
- w każdy wtorek od godz. 15:15 do 16:15
- w każdy piątek od godz. 13:00 do 14:00

Nr konta bankowego:

Gmina Dobromierz (podatki i inne dochody)
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

Gmina Dobromierz – opłaty komunalne
(czynsze, woda, ścieki)
29 2030 0045 1110 0000 0203 1830

Gmina Dobromierz – odpady komunalne (śmieci)
19 2030 0045 1110 0000 0272 7500

Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej
BNP Paribas S.A. Oddział w Świdnicy 
ul. Różana

64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

© 2020 Gmina DOBROMIERZ
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.