Jesteś tutaj: GOSPODARKA » Czyste powietrze

CZYSTE POWIETRZE


 


SPOTKANIE INFORMACYJNE 
w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE” oraz „CIEPŁE MIESZKANIE”
03.02.2023

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dobromierz zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku, montażu odnawialnych źródeł energii w ramach Programu „Czyste Powietrze” oraz nowego Programu „Ciepłe Mieszkanie” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy w Dobromierzu.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie:https://czystepowietrze.gov.pl/


Program „Czyste powietrze” na dzień 31.12.2022 r.
27.01.2023

 


Ankieta na temat źródeł ogrzewania budynków
23.12.2021

W związku z planowanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi na wymianę instalacji grzewczych w domach i mieszkaniach oraz poprawę energetyczną budynków, Gmina Dobromierz podjęła działania zmierzające do zinwentaryzowania źródeł ciepła na terenie gminy.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia ankiety w formie elektronicznej zamieszczonej na stronie https://dobrebudynki.pl/. Druki ankiet w formie papierowej są dostępne w Urzędzie Gminy Dobromierz.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022 r. na jeden ze wskazanych sposobów:

 • do Urzędu Gminy Dobromierz (wrzucić do skrzynki podawczej),
 • e-mailem na adres: mgrynaszko@dobromierz.pl lub mskowron@dobromierz.pl,  poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Dobromierz, pl. Wolności 24, 58-170 Dobromierz.

Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 74 85 86 217 wew.16.

 


„Czyste powietrze” – spotkanie informacyjne
16.12.2021

Mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany pieca, ocieplenia budynku, montażu odnawialnych źródeł energii zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste Powietrze” oraz nowego programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy w Dobromierzu.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

PLIK DO POBRANIA:


Spotkanie informacyjne na temat programu „Czyste powietrze”
23.09.2021

Zapraszamy mieszkańców Gminy Dobromierz zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany źródeł ciepła czy ocieplenia budynku na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 września br. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy Dobromierz.

Więcej informacji na temat programu „Czyste Powietrze” znajduje się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

PLIKI DO POBRANIA:

 


Weź dofinansowanie na wymianę kopciucha!
20.07.2021

Przypominamy, że w Urzędzie Gminy Dobromierz (Sala Ślubów) działa punkt informacyjno - konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”, gdzie w godzinach pracy Urzędu pomożemy w wypełnieniu wniosku i udzielimy informacji na temat warunków dofinansowania i rozliczenia.

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1400 zł- w gospodarstwie wieloosobowym,
1960 zł- w gospodarstwie jednoosobowym.

Wsparcie finansowe można uzyskać na:

 • wymianę źródła ciepła na ekologiczne, spełniające wymagania programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub cwu,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Jednocześnie informujemy, iż w III kwartale 2021 r. rozpocznie się na Dolnym Śląsku pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wsparciem obejmie budynki wielorodzinne!

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.

Dotacja wyniesie:

 • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
 • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
 • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak, jak w programie „Czyste Powietrze” konieczne będzie zaświadczenie z gminy o dochodach). Będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Szczegółowe informacje na temat programu „ Czyste Powietrze” dostępne są na stronach:
www.czystepowietrze.gov.plhttps://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja.

 

 


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
30.06.2021

Od 1 lipca można już składać deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która jest obowiązkowa dla każdego budynku posiadającego źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Celem utworzenia przedmiotowej bazy jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Aby Polska mogła podejmować i realizować strategiczne decyzje w zakresie ochrony zdrowia obywateli i poprawy jakości powietrza, niezbędne jest pozyskanie rzetelnych, weryfikowalnych informacji na temat tego, czego Polacy używają do ogrzewania swoich domów i jaki stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Deklarację można złożyć samodzielnie korzystając z profilu zaufanego bądź podpisu elektronicznego. Aby ją wypełnić należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl , nacisnąć > złóż deklarację <, wypełnić i wysłać.

Deklarację można również złożyć w Urzędzie Gminy, który przekaże dane do Centralnej Ewidencji.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe:

 • w terminie 12 miesięcy, jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.
 • w terminie 14 dni, jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca.

Więcej informacji dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Do pobrania:

 


Program „CZYSTE POWIETRZE” – spotkanie informacyjne
11.06.2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dobromierz zainteresowanych dofinansowaniem do wymiany pieca, ocieplenia budynku, montażu odnawialnych źródeł energii w ramach Programu „Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu.

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy w Dobromierzu.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

 


PLIKI DO POBRANIA:


 

Weź dofinansowanie na wymianę kopciucha!
07.06.2021

Zaoszczędź, wymień swój piec i weź dofinansowanie! Nie wiesz jak wypełnić wniosek? Skorzystaj z naszej pomocy. Czekamy na Ciebie w punkcie konsultacyjnym programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy Dobromierz (Sala Ślubów), tel. 74 85 86 217 w. 16.

Udzielimy nie tylko informacji na temat warunków dofinansowania, ale pomożemy przy składaniu wniosku i jego rozliczeniu. Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronach: www.czystepowietrze.gov.pl,  https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-dokumentacja.

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1400 zł - w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł - w gospodarstwie jednoosobowym.

Wsparcie finansowe można uzyskać na:

 • wymianę źródła ciepła na ekologiczne, spełniające wymagania programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub cwu,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Jednocześnie informujemy, iż w III kwartale 2021 r. rozpocznie się na Dolnym Śląsku pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wsparciem obejmie budynki wielorodzinne!

Beneficjentami programu w podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia.

Dotacja wyniesie:

 • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
 • do 15 tys. zł, jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone ze wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażu wentylacji;
 • do 5 tys. zł, jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania (tak jak w programie „Czyste Powietrze” konieczne będzie tu zaświadczenie z gminy o dochodach) będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia. Beneficjentami pilotażu mogą zostać również wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

 


Sprawdź jakość powietrza
12.03.2020

Od kilku dni na terenie Gminy Dobromierz działa czujnik monitorujący stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu pyłów zawieszonych - PM 2.5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. smog).

Wyniki można śledzić na stronie naszepowietrze.pl bądź korzystając z aplikacji Syngeos na telefon.

Bieżąca wiedza o stanie zanieczyszczeń powietrza ma służyć mieszkańcom do podejmowania decyzji o pobycie na zewnątrz budynków osób szczególnie narażonych na działanie smogu (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z chorobami układu oddechowego).

Samorząd gminy, który sfinansował montaż czujników, pragnie by miały one również działanie prewencyjne, uświadamiające mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.

Osoby, które chcą na bieżąco śledzić wyniki pomiarów w swoim telefonie, mogą zainstalować aplikację Syngeos.

Dla systemów opartych o Android można ją pobrać ze sklepu Google Play. Aplikację mogą również wykorzystywać użytkownicy IOS.

 

 

 


PROGNOZA JAKOŚCI POWIETRZA DLA POLSKI
(19.03.2019)

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski. Rezultatem wprowadzonych zmian jest bezpłatny i powszechny dostęp do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz prognoz jakości powietrza w całym kraju.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/  Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

Aktualnie na stronie dostępne są:

 • mapy indeksu średniodobowego na kolejne trzy dni;

 • trend zmian indeksu w miastach wojewódzkich;

 • animacja rozkładu indeksu nad obszarem Polski.

Dane dotyczą następujących substancji: pył zawieszony PM10, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2 (w okresie zimowym od października do marca), ozon troposferyczny O3 (w okresie letnim od kwietnia do września).

Serdecznie zachęcamy do bezpłatnego korzystania z zamieszczanych prognoz.


Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

Drugie życie tworzyw sztucznych - wyroby z recyklingu

 

 

Czy wiesz, że:

 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 
   

 • Z raportu GUS "Ochrona Środowiska w Polsce 2015" wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
   

 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).


Pomocne linki:


 

 

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy w Dobromierzu.

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/

 


PLIKI DO POBRANIA:


 

BANNER

BANNER

BANNER2

BANNER3

BANNER4

BANNER5

BANNER6

BANNER7

BANNER8

BANNER9

BANNER10

BANNER11

BANNER12

BANNER13

BANNER14

BANNER15

BANNER16

BANNER17

BANNER18

BANNER19

BANNER20

BANNER21

BANNER22

BANNER23

BANNER24

BANNER25

BANNER26

BANNER27

BANNER28

Urząd Gminy DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolności 24
pow. Świdnica

CENTRALA TEL:
74 85 86 217
74 85 86 206
74 85 86 168

NIP: 884 23 65 479
REGON: 890718343

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 16.00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:15 do 16:15 (I piętro pok. nr 6A)

Kasa Urzędu czynna jest:

poniedziałek 7:00 – 14:45
wtorek 7:00 – 15:45
środa 7:00 – 14:45
czwartek 7:00 – 14:45
piątek 7:00 – 13:45

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 8)
- w każdy wtorek od godz. 15:15 do 16:15
- w każdy piątek od godz. 13:00 do 14:00

Nr konta bankowego:

Gmina Dobromierz (podatki i inne dochody)
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

Gmina Dobromierz – opłaty komunalne
(czynsze, woda, ścieki)
29 2030 0045 1110 0000 0203 1830

Gmina Dobromierz – odpady komunalne (śmieci)
19 2030 0045 1110 0000 0272 7500

Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej
BNP Paribas S.A. Oddział w Świdnicy 
ul. Różana

64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

© 2020 Gmina DOBROMIERZ
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.