WIADOMOŚCI

GOPS apeluje 

A A A

28.10.2019

  

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.

Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na klatkach schodowych, w opuszczonych budynkach, czy innych pomieszczenia niemieszkalnych. Na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu.

Osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej.

Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem wrażliwości. Z tego względu apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Nie pozostańmy obojętni.

Informacje o osobach potrzebujących pomocy na terenie Gminy Dobromierz będą przyjmowane bezpośrednio przez terenowych pracowników socjalnych lub telefonicznie pod numerem 74 85 86 237.


 

do góry  |