Jesteś tutaj: Butony » UNIA EUROPEJSKA - Projekty » Projekt 01

Projekty dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


 

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz

W dniu 16.12.2020 r. Gmina Dobromierz podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Czernicy, gmina Dobromierz".

Projekt realizowany jest w ramach:
Osi priorytetowej nr 4 ,,Środowisko i zasoby"
Działania nr 4.2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa"
Poddziałania nr 4.2.4 ,,Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AW"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Przedmiotem Projektu jest budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Czernica w gminie Dobromierz na działkach nr 145/1, 289/2, 295/1, 295/2, 284/1. Oczyszczalnia będzie przeznaczona do oczyszczania ścieków pochodzących z aglomeracji Gniewków. Budowa oczyszczalni ścieków została podzielona na dwa etapy (w pierwszym etapie jeden ciąg technologiczny oczyszczania ścieków, a w drugim etapie dwa ciągi technologiczne) a także działanie związane z zagospodarowaniem osadu. Realizacja pierwszego etapu została zrealizowana. Oczyszczalnia ścieków działa od lipca 2019 roku.

Przedsięwzięcie ma na celu oczyszczenie ścieków z całej aglomeracji Gniewków i oczyszczenie ich w stopniu, który odpowiada aktualnym przepisom określającym normy dla wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych.

Dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wyniesie 3 522 610,67 PLN.

 


Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej

W dniu 07.08.2019 r. Gmina Dobromierz podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej".

Projekt realizowany będzie w ramach:
Osi priorytetowej nr 4 ,,Środowisko i zasoby"
Działania nr 4.2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa"
Poddziałania nr 4.2.4 ,,Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AW"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 17 km, 16 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz studnie rozprężne. Zadanie obejmuje także budowę 0,25 km sieci wodociągowej w ul. Kolejowej, w Roztoce. Kontrakt realizowany będzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień/decyzji, wykonania robót budowlanych w zakresie opisanym powyżej, sporządzenia dokumentacji powykonawczej.
Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom Aglomeracji korzystania ze zbiorczego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Ma to zminimalizować ryzyko niekontrolowanego zrzutu ścieków z szamb do wód gruntowych i powierzchniowych.

Strategiczne cele projektu to:

poprawa środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Roztoka, Borów i Jugowa polegająca na budowie nowej kanalizacji sanitarnej, co umożliwi likwidację zbiorników bezodpływowych będących potencjalnymi źródłami skażenia gleb i wód podczas wycieków,
poprawa warunków bytowych mieszkańców dzięki możliwości korzystania z sieci kanalizacyjnej.

Dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wyniesie 11 163 636,02 PLN.

 


 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie

W dniu 14.06.2017 r. Gmina Dobromierz podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - I Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czernicy, Gniewkowie i Dzierzkowie".

Projekt realizowany będzie w ramach:
Osi priorytetowej nr 4 ,,Środowisko i zasoby"
Działania nr 4.2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa"
Poddziałania nr 4.2.4 ,,Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT AW"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

W ramach projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 10 km wraz z odcinkami bocznymi (do granicy posesji) oraz 17 przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową studni rozprężnych.

Celem projektu jest racjonalizacja gospodarki ściekowej poprzez podniesienie poziomu wyposażenia gminy Dobromierz w podstawową infrastrukturę techniczną, dzięki czemu nastąpi zwiększenie ilości osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie gminy.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 7 588 222,68 PLN, w tym dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5 159 991,36 PLN.

 


 

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu

W dniu 27.07.2017 r. Gmina Dobromierz podpisała z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej umowę o dofinansowanie projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu".

Projekt realizowany będzie w ramach:
Osi priorytetowej nr 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna"
Działania nr 3.3 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"
Poddziałania nr 3.3.4 ,,Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - poprzez realizację działań związanych z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, modernizacją źródeł ciepła z zastosowaniem pompy ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną prace budowlane takie jak:

 • modernizacja CO,
 • modernizacja oświetlenia,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • wymiana okien, modernizacja wentylacji,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych,
 • ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym,
 • ocieplenie podłogi na gruncie.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 035 040,83 PLN, w tym dofinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 879 784,71 PLN.

 

 

BANNER

BANNER2

BANNER3

BANNER4

BANNER5

BANNER6

BANNER7

BANNER8

BANNER9

BANNER10

BANNER11

BANNER12

BANNER13

BANNER14

BANNER15

BANNER16

BANNER17

BANNER18

BANNER19

BANNER20

BANNER21

BANNER22

BANNER23

BANNER24

BANNER25

BANNER26

Urząd Gminy DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolności 24
pow. Świdnica

CENTRALA TEL:
74 85 86 217
74 85 86 206
74 85 86 168

NIP: 884 23 65 479
REGON: 890718343

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 16.00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:15 do 16:15 (I piętro pok. nr 6A)

Kasa Urzędu czynna jest:

poniedziałek 7:00 – 14:45
wtorek 7:00 – 15:45
środa 7:00 – 14:45
czwartek 7:00 – 14:45
piątek 7:00 – 13:45

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 8)
- w każdy wtorek od godz. 15:15 do 16:15
- w każdy piątek od godz. 13:00 do 14:00

Nr konta bankowego:

Gmina Dobromierz (podatki i inne dochody)
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

Gmina Dobromierz – opłaty komunalne
(czynsze, woda, ścieki)
29 2030 0045 1110 0000 0203 1830

Gmina Dobromierz – odpady komunalne (śmieci)
19 2030 0045 1110 0000 0272 7500

Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej
BNP Paribas S.A. Oddział w Świdnicy 
ul. Różana

64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

© 2020 Gmina DOBROMIERZ
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.