Jesteś tutaj: Butony » Koronawirus

 


WAŻNE LINKI:


Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia


 

Apel o ograniczenie wizyt w Urzędzie
04.11.2020

W trosce o zdrowie publiczne oraz z uwagi na wzrost liczby zachorowań na Covid-19, na podstawie § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931), informujemy, że z dniem 3 listopada 2020 r. Urząd Gminy Dobromierz ogranicza bezpośrednią obsługę klientów, za wyjątkiem zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Przypominamy, że w sprawach pilnych z obsługi bezpośredniej prowadzonej pojedynczo w Sali Ślubów, mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego: obowiązkowa maseczka, dezynfekcja rąk, bezpieczny dystans.

Obsługa klientów odbywać się będzie za pomocą środków komunikacji telefonicznej, elektronicznej i listownej.

74 85 86 217

74 85 86  206

693 449 281

platforma ePUAP

e-mail: ug@dobromierz.pl

wideodomofon

 
Pisma całodobowo można pozostawiać w skrzynce przy wejściu do Urzędu.
Bezpłatne wsparcie psychologiczne
(09.04.2020)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Świdnicy działający w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dla osób przeżywających kryzys psychiczny.

W okresie stanu epidemicznego związanego z pandemią SARS-CoV-2 ze wsparcia mogą także skorzystać lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy służby zdrowia oraz chorzy, będących pod nadzorem epidemiologicznym, ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub kryzys emocjonalny.

Pomoc świadczona jest w następujących dniach i godzinach:

 • Wtorek: psycholog w godz. 14:00 – 18:00

 • Środa: psycholog w godz. 14:00 – 18:00

 • Czwartek: pedagog w godz. 14:00 – 17:00

 • Piątek: psycholog i pedagog w godz. 14:00 – 18:00

Specjaliści udzielają pomocy zdalnie – telefonicznie, przez Messenger lub WhatsApp po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem 74 856 58 15 w godz. 9:00 - 18:00.

 


Świadczenia chorobowe dla osób objętych obowiązkową kwarantanną po przekroczeniu granicy.
(27.03.2020)

Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni.

W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:

 • pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),

 • zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),

 • osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Więcej informacji:


Aplikacja Kwarantanna domowa i inne informacje dla osób potrzebujących pomocy objętych kwarantanną domową oraz dla wolontariuszy
(24.03.2020)

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu informuje:

1.W związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ została uruchomiona Aplikacja kwarantanna domowa https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa .

Aplikacja ułatwi i usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych. Program umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywa osoba objęta kwarantanną, podstawową ocenę stanu zdrowia i bezpośrednie zgłoszenie zagrożenia. Ułatwi też zaopatrzenie w najpotrzebniejsze artykuły osobom, które nie mają takiej możliwości samodzielnie.

Jedną z opcji, z jakiej będą mogli korzystać użytkownicy aplikacji, będzie możliwość kontaktu osób odbywających kwarantannę z Ośrodkami Pomocy Społecznej. W funkcji tej obywatel elektronicznie będzie mógł się zwrócić z prośbą o posiłek, podstawowe artykuły spożywcze, pomoc psychologiczną, kontakt ze strony pracownika ośrodka pomocy społecznej.

2.  Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło na Portalu Gov.pl narzędzie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych, które ułatwi zgłaszanie się wolontariuszy chcących udzielać pomocy osobom potrzebującym, znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji i nie mogącym we własnym zakresie poradzić sobie w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych. Osobom potrzebującym ułatwi zaś uzyskanie informacji o możliwości pomocy.

Szukasz pomocy? https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc

Szukasz pomocy? Potrzebujesz, żeby ktoś zrobił dla Ciebie zakupy albo pomógł w zakupach online, wyszedł na spacer z psem albo zaopiekował się dzieckiem? Nie bój się poprosić o pomoc. 

Jak uzyskać pomoc?

 1. Wybierz województwo z wykazu poniżej i na liście adresowej znajdź ośrodek pomocy społecznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

 2. Zadzwoń do ośrodka, powiedz, w czym trzeba ci pomóc, podaj swoje dane kontaktowe

 3. Pracownicy ośrodka zorganizują pomoc, np. znajdą sprawdzonego wolontariusza, który mieszka w okolicy i zgłosił chęć pomagania innym.  

 4. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje: kto, kiedy i w jakim zakresie może Ci pomóc.   

Chcesz pomóc? https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat

Chcesz pomóc? Masz czas i możliwości, żeby zrobić zakupy dla seniora albo pomóc dziecku ze zrozumiem zdalnej lekcji? Nie bój się pomagać.

Jak mogę zgłosić chęć pomocy?

 1. Wybierz województwo z wykazu poniżej i na liście adresowej znajdź ośrodek pomocy społecznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

 2. Zadzwoń do ośrodka, powiedz, kiedy i jak możesz pomóc, podaj swoje dane kontaktowe.

 3. Możesz też wypełnić formularz.

 4. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje, kiedy, komu i w jakim zakresie możesz pomóc.


GOPS w Dobromierzu obsługuje telefonicznie
(20.03.2020)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobromierzu informuje, że w trosce o Państwa i nasze zdrowie obsługujemy klientów telefonicznie.

Wnioski, podania lub inną korespondencję można przesyłać także za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail opsdobromierz@interia.pl  lub pocztą.

Telefon kontaktowy 74 85 86 237, 603 185 099.


Pomoc osobom w kwarantannie
(20.03.2020)

Wojewoda Dolnośląski przekazuje informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej dotyczącą pomocy osobom w kwarantannie. Jeżeli w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jesteś objęty kwarantanną, pamiętaj - nie jesteś pozostawiony sam sobie. Otrzymasz wsparcie z wielu miejsc.

 

Co możesz zrobić?

Zadzwoń do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkasz. 

W tym szczególnym okresie ośrodki pomocy społecznej powinny skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Uwaga! Każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do ośrodka pomocy społecznej. 

Policjant pomoże!

Funkcjonariusze policji, którzy w porozumieniu ze służbami sanitarnymi sprawdzają, czy przebywasz w domu, szczególną uwagę będą zwracać na osoby samotne, starsze czy niepełnosprawne. Informacje o takich osobach przekażą do ośrodka pomocy społecznej.

Ważne! Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą w miarę możliwości telefonicznie. Chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich i możliwe ograniczenie ryzyka dalszego rozwoju epidemii.

Ciepły posiłek w domu

W sytuacji, kiedy osoba  starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina

Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla Ciebie.

Potrzebujesz pomocy psychologa? 

Zadzwoń do właściwego ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie bądź powiatowego centrum pomocy rodzinie w powiecie. 

Uwaga! Osoby po leczeniu szpitalnym wymagającym choćby czasowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych powinny mieć usługi przyznane w trybie pilnym.

 

Bezpłatne porady prawne tylko telefonicznie
(17.03.2020)

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)
informujemy, że bezpłatne porady prawne świadczone przez radcę prawnego Mariusza Starke ustalone na dzień 18 i 25 marca br. godz. 15.00 – 17.00 będą odbywać się telefonicznie pod numerem telefonu 605 247 731.

 


Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa
(17.03.2020)

Należąca do GK PGNiG Polska Spółka Gazownictwa – Narodowy Operator Systemu Dystrybucji Gazu Ziemnego dokłada wszelkich starań, by w związku z epidemią koronawirusa dostawy gazu do ponad 7 milionów odbiorców w całym kraju nie były zagrożone i odbywały się w sposób ciągły i bezpieczny.

Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podejmuje niezbędne działania, mające na celu zapewnienie ponad 11 tysiącom pracowników PSG bezpieczeństwa, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności spółki. Bezpieczeństwo pracowników jest gwarancją zachowania stabilności dostaw gazu do naszych odbiorców, dlatego spółka ograniczyła funkcjonowanie Miejsc Obsługi Klienta  i wstęp do budynków gazowni i placówek gazowniczych.

Miejsca Obsługi Klienta, podlegające Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu we Wrocławiu, pracują w następujący sposób:

Dział Obsługi Klienta:
godziny otwarcia 7.00-15.00
e-mail: wroclaw@psgaz.pl

Sekcja przyłączania we Wrocławiu (ul. Ziębicka 44 bud. B)
tel. 71 364 92 89, 71 364 93 06, 71 364 93 24, 71 364 93 26

Sekcja przyłączania w Wałbrzychu (ul. Wrocławska 2)
tel. 74 842 71 23, 74 842 72 88, 74 842 74 16

Sekcja przyłączania w Zgorzelcu (ul. Fabryczna 1)
tel. 75 772 24 34, 75 772 25 03, 75 772 25 22

Miejsca Obsługi Klientów w miejscowościach:
godziny otwarcia 7.00-15.00

Gazownia w Głogowie, ul. Obrońców Pokoju 34
MOK, tel. 71 364 94 58, 71 364 94 51

Gazownia w Wałbrzychu, ul. Wrocławska 2,
MOK, tel. 74 842 71 10, 74 842 74 61, 74 842 72 59

Gazownia w Kłodzku, ul. Fabryczna 1,
MOK, tel. 74 842 73 03, 74 842 73 07, 74 842 73 01

Gazownia w Oławie, ul. Gazowa 4,
MOK, tel. 71 364 94 18, 71 364 93 83

Gazownia w Lubinie, ul. Odrodzenia 6,
MOK, tel. 71 364 94 96, 71 364 94 95, 71 364 94 91

Gazownia w Legnicy, ul. Ścinawska 1B
MOK, tel. 71 364 94 64, 71 364 94 71

Gazownia w Obornikach Śląskich
ul. Kościuszki 10
MOK
tel. 71 364 94 44

Gazownia w Oleśnicy
ul. Moniuszki 70
MOK
tel. 71 364 94 27, 71 364 94 25

Gazownia w Jeleniej Górze
ul. Lubańska 23
MOK
tel. 75 772 23 31, 75 772 23 21

Gazownia w Dzierżoniowie
ul. Kilińskiego 18
MOK
tel. 74 842 73 28, 74 842 73 33

Gazownia w Zgorzelcu
ul. Fabryczna 1
MOK
tel. 75 772 24 41, 75 772 25 48

Gazownia Wrocław Północ
ul. Bierutowska 57-59
MOK
tel. 71 364 94 00, 71 364 96  80

Gazownia Wrocław Południe
ul. Tęczowa 35-45
MOK
tel. 71 364 92 08

Gazownia Wrocław Zachód
ul. Wagonowa 38b
MOK
tel. 71 364 92 86

nie będą przyjmować bezpośrednio interesantów, jednak zapewniły klientom możliwość składania dokumentów w specjalnych skrzynkach podawczych umieszczonych przed lokalem.
Zachęcamy również klientów do kontaktu telefonicznego (32 772 36 27 infolinia) lub też poprzez naszą stronę internetową (www.psgaz.pl).

PSG zapewniła ciągłość dyżurów we wszystkich kluczowych jednostkach, m.in. w Centralnej Dyspozycja Gazu i Pogotowiu Gazowym. Specjalnie powołany zespół na bieżąco monitoruje i wdraża kolejne procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Polska Spółka Gazownictwa jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu. Każdego roku dostarcza mieszkańcom Polski niemal 12 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.


 
 
 


KORONAWIRUS: Jak zapobiegać zakażeniu

 


https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego- w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/


 

BANNER

BANNER

BANNER2

BANNER3

BANNER4

BANNER5

BANNER6

BANNER7

BANNER8

BANNER9

BANNER10

BANNER11

BANNER12

BANNER13

BANNER14

BANNER15

BANNER16

BANNER17

BANNER18

BANNER19

BANNER20

BANNER21

BANNER22

BANNER23

BANNER24

BANNER25

BANNER26

BANNER27

BANNER28

Urząd Gminy DOBROMIERZ

58-170 Dobromierz
Plac Wolności 24
pow. Świdnica

CENTRALA TEL:
74 85 86 217
74 85 86 206
74 85 86 168

NIP: 884 23 65 479
REGON: 890718343

Godziny otwarcia Urzędu:

poniedziałek 7:00 - 15:00
wtorek 7:00 - 16.00
środa 7:00 - 15:00
czwartek 7:00 - 15:00
piątek 7:00 - 14:00

Wójt Gminy Dobromierz Jerzy Ulbin
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godz. 7:15 do 16:15 (I piętro pok. nr 6A)

Kasa Urzędu czynna jest:

poniedziałek 7:00 – 14:45
wtorek 7:00 – 15:45
środa 7:00 – 14:45
czwartek 7:00 – 14:45
piątek 7:00 – 13:45

Przewodniczący Rady Gminy
przyjmuje klientów w sprawach skarg i wniosków w Biurze Rady Gminy ( I piętro, pokój nr 8)
- w każdy wtorek od godz. 15:15 do 16:15
- w każdy piątek od godz. 13:00 do 14:00

Nr konta bankowego:

Gmina Dobromierz (podatki i inne dochody)
64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

Gmina Dobromierz – opłaty komunalne
(czynsze, woda, ścieki)
29 2030 0045 1110 0000 0203 1830

Gmina Dobromierz – odpady komunalne (śmieci)
19 2030 0045 1110 0000 0272 7500

Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej
BNP Paribas S.A. Oddział w Świdnicy 
ul. Różana

64 2030 0045 1110 0000 0203 2170

© 2020 Gmina DOBROMIERZ
strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.