WIADOMOŚCI
 
Wiadomości 
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

 

 Pomocne linki dla rolników:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa http://www.kowr.gov.pl 
Agencja Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: http://www.krus.gov.pl 
Portal nowoczesnego Rolnika: http://www.farmer.pl 
AgroABC Rolniczy Portal Informacyjny: http://www.agroabc.pl 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: http://www.dodr.pl 
Pierwszy Portal Rolny: http://www.ppr.pl 
Dolnośląska Izba Rolnicza: http://www.dir.wroclaw.pl 
Program Wieś Aktywna: http://www.witrynawiejska.org.pl  
  
 ARTYKUŁY DO POBRANIA:
 
  

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację  (17.02.2020)

  

Zwrot podatku akcyzowego  (04.02.2020)

  

Program Konopny – Spotkanie informacyjne (31.01.2020 r.)

  

Informacja na temat ptasiej grypy (08.01.2020 r.)

  

NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ (06.12.2019)

  

Inwentaryzacja odpadów rolniczych – wydłużenie terminu naboru (20.11.2019)

  

Konsultacje społeczne ws. inkubatorów przetwórstwa lokalnego (20.11.2019)

  

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych – przewodnik i ulotka (08.11.2019)

  

Jesienią do ARiMR po pomoc z PROW 2014-2020 (06.11.2019)

  

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2019 r. o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku województwa dolnośląskiego w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii (31.10.2019)

  

PROGRAM KONOPNY (28.10.2019)

  

Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym” – konkurs dla rolników w Placówce Terenowej KRUS w Świdnicy (28.10.2019)

  

Inwentaryzacja odpadów rolniczych (17.10.2019)

Dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw (10.10.2019)

  • 

UWAGA ROLNICY! Wapnowanie, Agroenergia (10.10.2019)

  

Pomoc suszowa (09.10.2019)

 

PROJEKT
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I WSI 
zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 

PLIK DO POBRANIA: 

PLIKI DO POBRANIA:

 

 WNIOSEK PRODUCENTA ROLNEGO 

PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu pragnie poinformować, ze zgodnie z uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. wydanej na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U z 2018 r. poz. 1027) zarządzono wybory do walnych zgromadzeń, które: 

odbędą się w dniu 28 lipca 2019 r.

w związku z powyższym spis członków uprawnionych do udziału w głosowaniu do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej w powiecie świdnickim, w gminie Dobromierz wyłożony będzie do wglądu,

w Urzędzie Gminy w Dobromierzu, plac Wolności 24,
Referat Finansów Planowania i Budżetu pokój Nr 4
w dniach od 14.06.2019 r. do 21.06.2019 r.
w godzinach pracy Urzędu od 8:00 do 15:00

 


 


KONKURS "UPADEK TO NIE PRZYPADEK"

Placówka Terenowa KRUS w Świdnicy zaprasza serdecznie rolników do odwiedzenia siedziby placówki w dniach 25.02 - 22.03. 2019 r. i wzięcia udziału w konkursie o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie pod hasłem "Upadek to nie przypadek - dobre praktyki pracy w gospodarstwie rolnym". Konkurs skierowany jest do rolników, ma formę pisemnego testu, a jego podstawowym założeniem jest upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie. Dla trzech rolników, którzy wykażą się największą wiedzą o bezpieczeństwie pracy przygotowano nagrody rzeczowe ufundowane przez Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu. Wręczenie nagród odbędzie się 28.03.2019 r. w siedzibie PT KRUS w Świdnicy przy ul. Podchorążych 7.

Formularze testowe oraz regulamin konkursu dostępne są w placówce.

Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem tel. (74) 856 34 15 (Lucyna Jabłonka).

"Upadek to nie przypadek" - ład i porządek w gospodarstwie rolnym, gwarantuje bezpieczeństwo i komfort pracy.

Od lat dane statystyczne wskazują, że około 50 % wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych, to upadki osób, do których dochodziło najczęściej w obrębie podwórza i obejścia. Zapoczątkowana przez KRUS w 2013 r. kampania "Upadek to nie przypadek" ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców wsi na temat tej najczęstszej grupy wypadków w rolnictwie. W roku 2018 inspektorzy ds. prewencji wypadkowej przeprowadzali wizytacje gospodarstw dokonując oceny ryzyka wypadków z grupy "upadek osób", w oparciu o opracowaną przez Biuro Prewencji listę kontrolną. Na terenie działania PT KRUS w Świdnicy odwiedzono 46 gospodarstw z terenu powiatu świdnickiego i dzierżoniowskiego. Podczas wizytacji omawiano występujące zagrożenia wypadkowe, a rolnicy otrzymywali broszury oraz znaki ostrzegawcze wydawane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dotyczące ochrony życia i zdrowia w rolnictwie oraz przestrzegania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych. Pozytywnym aspektem tych działań jest spadek ilości upadków do 39,39 % w ogólnej liczbie wypadków.

Przypominamy Państwu najważniejsze zasady zapobiegania upadkom przy pracy rolniczej. Wiedza oraz nawet niewielkie zmiany organizacyjne, ograniczają ryzyko wystąpienia upadku. Aby zapobiec wypadkom należy:

  • zadbać o porządek w obejściu, stan techniczny ciągów komunikacyjnych, ich czystość i właściwe rozmieszczenie;
  • stosować właściwe obuwie robocze z podeszwą protektorowaną, która zmniejszy niebezpieczeństwo poślizgnięć i potknięć oraz podnoskami, gdy występuje ryzyko przygniecenia stóp;
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy podczas prac remontowo-budowlanych w gospodarstwie, prace na wysokościach wykonywać na stabilnych podestach zabezpieczonych barierkami, wykorzystywać atestowane drabiny oraz stosować odpowiednie środki ochrony pracy podczas prac na wysokości;
  • zabezpieczyć szamba i studzienki pokrywami, a wszelkie wykopy barierkami;
  • używać maszyn wyposażonych w mocne i dobrze zamontowane drabinki oraz schodki wejściowe do kabin, przyczep i na pomosty; ważne jest też przestrzeganie zasad prawidłowego wychodzenia z kabiny ciągnika (maszyny), tj. twarzą do maszyny, z zachowaniem trzypunktowego podparcia - wchodzenia i schodzenia z załadowanej przyczepy po drabinie, przewożenia osób wyłącznie środkami transportu do tego przystosowanymi, a nie na ładunkach, błotnikach ciągnika czy zaczepach.

Przez cały rok pracownicy Kasy prowadzą spotkania szkoleniowe dla rolników, podczas których omawiane są zagrożenia związane z upadkami osób, a w każdej placówce KRUS dostępne są bezpłatne broszury i ulotki związane z kampanią "Upadek to nie przypadek".
Zachęcamy do udziału w szkoleniach oraz zapoznawania się z publikacjami promującymi bezpieczne praktyki pracy w rolnictwie dostępnymi na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl (zakładka 'wydarzenia prewencyjne'). 


 


Zagrożenie suszą na poziomie gminy
(07.09.2018)

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, dotyczącym zagrożenia suszą na poziomie gminy, informuję, że Rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe, mogą składać wnioski
w sprawie oszacowania strat ww. upraw rolnych.

Zagrożenie suszą ww. upraw zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej zostało ogłoszone na klasach gruntów rolnych I oraz II.
Informujemy, że w Gminie Dobromierz grunty klasy RI i RII występują w miejscowościach:
Borów, Bronów, Dzierzków, Gniewków, Kłaczyna, Roztoka.

Okres wystąpienia suszy, który będzie szacowany wyznaczono jako termin od 1 lipca do 31 sierpnia.

 


 

PLIKI DO POBRANIA

 


PLIK DO POBRANIA:

 


Informacja na temat szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych

Na terenie Gminy Dobromierz działają dwa koła łowieckie:

  • Koło Łowieckie Knieja w Wałbrzychu obejmujące tereny w miejscowościach: Jaskulin, Szymanów i Siodłkowice, Dobromierz, Bronówek i Serwinów, Bronów, Pietrzyków, Jugowa,
  • Koło Łowieckie Łoś w Jaworze obejmujące tereny w miejscowościach: Kłaczyna
    i Celów, Roztoka, Borów, Dzierzków, Gniewków i Czernica.

Zasady i terminy zgłaszania szkód regulują: ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobromierz w zakładce Informacje dla Rolników.

Wszelkie szkody można zgłaszać na adres:

KOŁO ŁOWIECKIE KNIEJA W WAŁBRZYCHU
ul. 1-go Maja 158
58-305 Wałbrzych
Osoba wyznaczona do kontaktu telefonicznego:
Podłowczy Pan Andrzej Łapko
tel. 883 324 601
e-mail: lowczy269.knieja@gmail.com 

KOŁO ŁOWIECKIE ŁOŚ W JAWORZE
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14
59-400 Jawor
Osoba wyznaczona do kontaktu telefonicznego:
Łowczy Pan Zbigniew Kucab
tel. 722 100 169

Druki zgłoszeniowe szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Dobromierz pokój nr 15 p. Anna Kargol tel. 74 85 86 217 wew. 17.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

PLIKI DO POBRANIA:

 


 


do góry  |