WIADOMOŚCI
 
Wiadomości 
INFORMACJE DLA ROLNIKÓW

 

 Pomocne linki dla rolników:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

http://www.arimr.gov.pl 
Agencja Nieruchomości Rolnych: http://www.anr.gov.pl 
Agencja Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: http://www.krus.gov.pl 
Portal nowoczesnego Rolnika: http://www.farmer.pl 
AgroABC Rolniczy Portal Informacyjny: http://www.agroabc.pl 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego: http://www.dodr.pl 
Pierwszy Portal Rolny: http://www.ppr.pl 
Dolnośląska Izba Rolnicza: http://www.dir.wroclaw.pl 
Program Wieś Aktywna: http://www.witrynawiejska.org.pl 


 


 


Zagrożenie suszą na poziomie gminy
(07.09.2018)

W związku z komunikatem ogłoszonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, dotyczącym zagrożenia suszą na poziomie gminy, informuję, że Rolnicy, którzy uprawiają ziemniaki, krzewy owocowe oraz rośliny strączkowe, mogą składać wnioski
w sprawie oszacowania strat ww. upraw rolnych.

Zagrożenie suszą ww. upraw zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej zostało ogłoszone na klasach gruntów rolnych I oraz II.
Informujemy, że w Gminie Dobromierz grunty klasy RI i RII występują w miejscowościach:
Borów, Bronów, Dzierzków, Gniewków, Kłaczyna, Roztoka.

Okres wystąpienia suszy, który będzie szacowany wyznaczono jako termin od 1 lipca do 31 sierpnia.

 


 

PLIKI DO POBRANIA


  

 


 

  

PLIK DO POBRANIA:

 


Informacja na temat szkód wyrządzonych przez zwierzynę leśną w uprawach rolnych

Na terenie Gminy Dobromierz działają dwa koła łowieckie:

  • Koło Łowieckie Knieja w Wałbrzychu obejmujące tereny w miejscowościach: Jaskulin, Szymanów i Siodłkowice, Dobromierz, Bronówek i Serwinów, Bronów, Pietrzyków, Jugowa,
  • Koło Łowieckie Łoś w Jaworze obejmujące tereny w miejscowościach: Kłaczyna
    i Celów, Roztoka, Borów, Dzierzków, Gniewków i Czernica.

Zasady i terminy zgłaszania szkód regulują: ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych, które dostępne są na stronie internetowej Gminy Dobromierz w zakładce Informacje dla Rolników.

Wszelkie szkody można zgłaszać na adres:

KOŁO ŁOWIECKIE KNIEJA W WAŁBRZYCHU
ul. 1-go Maja 158
58-305 Wałbrzych
Osoba wyznaczona do kontaktu telefonicznego:
Podłowczy Pan Andrzej Łapko
tel. 883 324 601
e-mail: lowczy269.knieja@gmail.com 

KOŁO ŁOWIECKIE ŁOŚ W JAWORZE
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 14
59-400 Jawor
Osoba wyznaczona do kontaktu telefonicznego:
Łowczy Pan Zbigniew Kucab
tel. 722 100 169

Druki zgłoszeniowe szkód dostępne są w Urzędzie Gminy Dobromierz pokój nr 15 p. Anna Kargol tel. 74 85 86 217 wew. 17.

WÓJT
(-) Jerzy Ulbin

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


do góry  |