9  

WIADOMOŚCI

Odnowa gniewkowskiej wsi

A A A

29.10.2018

  

Aktywnie działająca w Gniewkowie Grupa Odnowy Wsi zdobyła środki finansowe na realizację przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi dolnośląskiej. Dzięki funduszom pochodzącym z budżetu województwa dolnośląskiego w ramach projektu udało się zorganizować warsztaty pszczelarskie, zakupić namiot dla sołectwa oraz zagospodarować przestrzeń publiczną poprzez nasadzenie lip.

Wspólne działania aktywnych mieszkańców wsi pozwoliły na jej promocję, poprawę estetyki i wizerunku, a także integrację grup wiekowych zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.

20 października odbyły się warsztaty pszczelarskie, w których uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, zaproszeni pszczelarze oraz goście.

W ubiegłym tygodniu wspólnie z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Gniewkowie zorganizowano akcję sadzenia lip. Istotnym celem tego przedsięwzięcia było pokazanie, że wspólna inicjatywa możne w istotny sposób wpłynąć na rozwój wsi. Uczniowie uświadomili sobie, że w przyszłości wiele od nich zależy i dlatego powinni aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym swojej miejscowości.

 

 

 

do góry  |