WIADOMOŚCI

Nadzwyczajna sesja Rady

A A A

25.10.2019

  

W środę, 23 października odbyła się XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Dobromierz. Głównym tematem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2019 oraz aktualizacja obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Gniewków. 

Zmieniono również regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych na terenie objętym inwestycją pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz – przyłącza kanalizacyjne”, przedłużającym tym samym termin składania wniosków do czerwca 2020 r.
Ponadto Rada Gminy przyjęła informacje:

  • o stanie realizacji zadań oświatowych za rok poprzedzający rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dobromierz,

  • o złożonych oświadczeniach majątkowych,

  • o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
 

do góry  |