WIADOMOŚCI

Rzeka po liftingu 

A A A

25.10.2019

  

Na mocy porozumienia zawartego z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Gmina Dobromierz otrzymała dofinansowane na pokrycie kosztów wykaszania brzegów rzek Strzegomka i Nysa Szalona w Roztoce i Dzierzkowie. 

Do 30 września oczyszczone zostało koryto rzeki w Roztoce, zaś do końca października zostaną wykonane prace w Dzierzkowie.

 

   

   

   

   

 

 

do góry  |