WIADOMOŚCI

Świdnicka do remontu 

A A A

18.10.2019

  

Gmina Dobromierz rozstrzygnęła zamówienie publiczne na realizację zadania pn. "Remont dróg gminnych w miejscowości Dobromierz". Przetarg o wartości prawie 280 tys. zł wygrało Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. z Jawora oraz Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.

Remont dotyczy drogi gminnej 112339D o długości 365,80 m oraz drogi gminnej 112341D o długości 315,12 m, działka numer 213/1, obręb Dobromierz, ul. Świdnicka.

Jest to jezdnia dwupasmowa dwukierunkowa o szerokości 6 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego i poboczami gruntowymi. W ramach prac budowlanych zostanie wykonane frezowanie i rozebranie istniejących nawierzchni, wykonanie warstw wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego (4035,20 m2), a także wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (956,50 m2).

Prace zostaną wykonane w terminie do 15.12.2019 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  

do góry  |