WIADOMOŚCI

Dzień Nauczyciela w Gminie Dobromierz 

A A A

18.10.2019

  

W piątek, 11.10.2019 r. w szkołach podstawowych gminy Dobromierz odbyły się uroczyste akademie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt Jerzy Ulbin osobiście złożył życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty oraz podziękował im za trud dydaktyczny i wychowawczy.

 

Dyrektorzy szkół; Elżbieta Seperant, Dariusz Fica i Krzysztof Dziurla otrzymali nagrody Wójta Gminy Dobromierz za całokształt  pracy dydaktyczno – wychowawczej wniesionej w rozwój placówki, a w szczególności za zaangażowanie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych wzbogacających ofertę edukacyjną oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły.

Nagrody Wójta Gminy Dobromierz otrzymali również nauczyciele; Jadwiga Werczyńska, Małgorzata Skowron i Anna Turko. Wójt podziękował im za wyjątkowy wkład pracy w rozwijaniu osobowości dzieci najmłodszych, a w szczególności za trud i osobiste zaangażowanie w podejmowaniu działalności innowacyjnych w zakresie wdrażania nowotarskich metod nauczania mających na celu jak najlepsze przystosowanie się dzieci do warunków w I etapie edukacyjnym oraz wzorową organizację uroczystości szkolnych.

Życzenia

 

   

 

 

do góry  |