WIADOMOŚCI

Ruszamy z budową kanalizacji 

A A A

27.09.2019

  

Budowa kanalizacji jest zadaniem priorytetowym dla Gminy Dobromierz. W związku z tym podjęte zostały działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

26 września, wójt Jerzy Ulbin podpisał umowę na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej o wartości 20 mln zł, z czego 68,61% kosztów kwalifikowalnych dofinansuje Unia Europejska.

W ramach zawartej umowy, Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych "EKO-WOD" Sp. z o. o. ze Świdnicy reprezentowane przez prezesa Mariusza Sośniaka w terminie do dnia 30 września 2021 r. zaprojektuje i wykona ponad 19 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej wraz uzbrojeniem, 16 kpl. przepompowni ścieków oraz ok. 0,25 km sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Zamówienie jest częścią projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, gmina Dobromierz - II Etap, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Roztoce, Borowie i Jugowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2.4 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 

 
  

do góry  |