WIADOMOŚCI

Powakacyjna sesja Rady 

A A A

25.09.2019

  

We wtorek, 24 września odbyła się XII sesja Rady Gminy Dobromierz. Zasadniczym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej. 

Radni wyrazili zgodę na zaliczenie drogi na działce nr 308 obręb Dobromierz do kategorii dróg gminnych. W budżecie i wieloletniej prognozie finansowej ujęto kwoty wynikające m.in. z podpisanych umów o dofinansowanie realizacji projektów unijnych oraz zmian w funduszu sołeckim na rok 2019.

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

 
  

do góry  |