WIADOMOŚCI

Warsztaty artystyczne 

A A A

04.10.2019

  

 

Warsztaty artystyczne prowadzone są przez Panią Annę Mielnik, natomiast zajęcia środowiskowe przez opiekunów wg poniższego harmonogramu.

Harmonogram pracy świetlic środowiskowych ważny od 01 października 2019 r.

Miejscowość

Lokalizacja świetlicy

Czas pracy

Prowadzący

Dobromierz

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

poniedziałek 
godz.15.00-17.00

Malwina Kowalczyk

Dzierzków

Świetlica wiejska

wtorek 
godz.15.15-17.15

Anna Mielnik

Borów

Świetlica wiejska

wtorek 
godz. 17.30-19.30

Jugowa

Świetlica wiejska

czwartek 
godz. 16.00-18.00

Kłaczyna

Świetlica wiejska

poniedziałek 
godz.16.45-18.45

Gniewków

Świetlica wiejska

poniedziałek 
godz.16.00-18.00

Urszula Lipińska

Czernica

Świetlica wiejska

środa
godz.15.30-17.30

Roztoka

Szkoła Podstawowa

środa, czwartek
godz.14.00-15.30

Agnieszka Jaworska

 

 

do góry  |