WIADOMOŚCI

"GraduatON" 

A A A

30.07.2019

  

Międzynarodowa Fundacja "Reaxum" realizuje projekt pn. "GraduatON", współfinansowany ze środków PFRON. Jego celem jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością, posiadających wykształcenie wyższe lub będących na ostatnim roku studiów.

 

Projekt obejmuje planowanie i wdrażanie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie uczestników na rynek pracy. Udział w "GraduatON" może wziąć każda osoba, która jest absolwentem szkoły wyższej (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); uzyskała absolutorium (max. 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu); uczy się na ostatnim roku studiów wyższych; posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne); na dzień przystąpienia do projektu pozostaje bez zatrudnienia.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.reaxum.eu  w zakładce projekty.

 

 

 

 

do góry  |