WIADOMOŚCI

15 lat w Unii Europejskiej  

A A A

14.05.2019

  

W ubiegły piątek w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyła wystawa „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” oraz kolejne zajęcia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

W związku z obchodzonym w Polsce jubileuszem 15-lecia obecności w Unii Europejskiej była to doskonała okazja do zaprezentowania wystawy przedstawiającej zrealizowane w Gminie Dobromierz inwestycje przy udziale środków europejskich. Zakres działań i wysokość dofinansowania, a także przebieg inwestycji omówił wójt Jerzy Ulbin. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć m.in.: budowę kanalizacji i wodociągów na terenie gminy, termomodernizacje szkół i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, budowę i remont świetlic wiejskich, a także projekty obejmujące dodatkowe zajęcia lekcyjne i opiekę przedszkolną. W latach 2006-2018 wartość wykonanych inwestycji to kwota prawie 55,6 mln zł, a pozyskane dotacje unijne (w tym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego) wyniosły blisko 19,2 mln zł. 

Tak więc ponad 1/3 inwestycji wykonana została ze środków pochodzących z unii. Dodatkowo gmina pozyskała również środki głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 2 mln zł między innymi na projekty realizowane w szkołach oraz organizację trzech punktów przedszkolnych. Głos zabrali obecni na sali: senator RP Jarosław Duda, poseł na Sejm RP Katarzyna Mrzygłocka. W dalszej części podczas wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku doktorant mgr Krystian Ulbin przedstawił struktury i mechanizm pozyskiwania środków unijnych.

Poniżej przedstawiamy wartość inwestycji i kwotę dofinansowania.

Lp.

Zadanie

Lata

Wydatek

Dotacja UE

1.

Budowa świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie

2006

 

344 806,-

203 285,-

2.

Budowa systemu gospodarki ściekowej dla Aglomeracji Dobromierz

 

2009-2011

10 662 829,-

6 606 403,-

3.

Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego

2011-

2012

5 980 060,-

1 828 453,-

4.

Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie

2011-2013

436 066,-

250 000,-

5.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie

2011-2013

518 615,-

250 000,-

6.

Budowa wodociągu w Gniewkowie z przesyłem do Czernicy

2011-2013

1 510 652,-

794 000,-

7.

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gniewkowie

2013-2015

588 556,-

150 000,-

8.

Termomodernizacja SP Dobromierz i SP Gniewków

2014-2015

602 266,-

431 174,-

9.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szymanowie

2015-2018

4 416 057,-

1 999 839,-

10.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków w miejscowościach Czernica, Gniewków, Dzierzków

2015-2018

8 344 512,-

5 200 014,-

11.

Termomodernizacja GOKSiR

2016-2018

1 464 776,-

771 220,-

12.

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego we wsi Jugowa, etap II

2018-2019

360 000,-

187 000,-

13.

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie

2016-2020

833 554,-

472 000,-

 

   

   

   

   

   

   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
  
   
 
   
 
   

   
 
   

   
 
   
 
   

   
 
   

  

do góry  |