WIADOMOŚCI

Szymanów z nową świetlicą  

A A A

17.04.2019

  

Trwają prace obejmujące I etap budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie. Dobiega końca etap ułożenia murów obiektu oraz przygotowania wieńców. W dalszej kolejności wykonany zostanie montaż dachu oraz stolarki okiennej. Zdemontowano już starą lampę oświetleniową, która kolidowała z fundamentami pod nowy budynek. Obiekt będzie pełnił funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną.

Wartość inwestycji to blisko 750 tys. zł. Realizacja zadania nastąpi w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Szymanowie jest kolejnym przedsięwzięciem gminy Dobromierz w infrastrukturę świetlicową. Na ukończeniu są prace związane z budową podobnego obiektu w Jugowej, a w ubiegłym roku oddano do użytku nowo wybudowaną świetlicę wiejską w Jaskulinie – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

 

   

   

 

 

do góry  |