WIADOMOŚCI

Oferta dla strażaków  

A A A

03.04.2019

  

Fundacja “ORLEN – DAR SERCA” ogłosiła konkurs "ORLEN dla Strażaków" - dotacje na zakup sprzętu dla straży pożarnej.

 

Cel: zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie działania wnioskodawców.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line.
Jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 31 sierpnia 2019 r.
Rodzaj wsparcia: DOTACJA/zaliczka
Budżet programu: 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100% - nie wymagany wkład własny.
Czas trwania projektu: 1.09.2019 – 31.03.2020 (termin realizacji może być wydłużony w wyjątkowych przypadkach).

Wnioski mogą składać - Jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze.

Wsparcie można uzyskać na:

Zakup:

 • sprzętu przeciwpożarowego;

 • sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;

 • sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;

 • sprzętu ratownictwa medycznego;

 • sprzętu ratownictwa chemicznego;

 • sprzętu ratownictwa ekologicznego;

 • sprzętu ratownictwa wysokościowego;

 • sprzętu łączności;

 • wyposażenia osobistego strażaków.

W ramach programu nie można finansować innych wydatków a w szczególności:

 1. bieżącej działalność organizacji;

 2. udzielania pożyczek;

 3. działań, które zostały już zrealizowane;

 4. bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych;

 5. zagranicznych wycieczek i wyjazdów;

 6. kar, grzywien i odsetek karnych;

 7. zakupu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;

 8. podatku dochodowego od osób prawnych;

 9. prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin składania wniosków: 4 maja 2019 r.

Więcej informacji: http://www.orlendarserca.pl/PL/NaszaDzialalnosc/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx 

Fundacja “ORLEN – DAR SERCA”
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
fundacja@orlen.pl 

 • poniedziałek, wtorek: 10.00 – 14.00, T: 665 560 241

 • środa, piątek: 10.00 – 14.00, T: 665 560 237

 

do góry  |