WIADOMOŚCI

Finiszujemy z budową świetlicy  

A A A

27.03.2019

  

Trwają prace przy budowie centrum kulturalno – rekreacyjnego w Jugowej. Wykonawca wstawił już okna i drzwi. Rozpoczęto prace przy posadzkach oraz robotach elewacyjnych (listwy cokołowe, ocieplenie ścian). 

W trakcie montażu są też instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania. Realizowane są roboty obejmujące instalacje elektryczne w obiekcie oraz przy zewnętrznej linii zasilającej.

Przypominamy, że rozpoczęcie budowy centrum kulturalno-rekreacyjnego w Jugowej – stan surowy zamknięty wraz z zagospodarowaniem terenu, które rozpoczęło się w ubiegłym roku, to wynik pozytywnie ocenionego wniosku, który Gmina Dobromierz złożyła w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

   

   

   

 

 

do góry  |