WIADOMOŚCI

Droga Szymanów-Serwinów już otwarta

A A A

28.11.2018

  

Zakończyły się prace związane z modernizacją drogi gminnej łączącej Szymanów i Serwinów. Była to z pewnością jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji zrealizowanych w mijającym roku.

Remont drogi obejmował m.in. sfrezowanie nawierzchni, przygotowanie profilu drogi, położenie warstwy stabilizującej gruntu spoiwem hydraulicznym, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, a w ostatnim etapie wykonanie prac polegających na rekultywacji gruntów – niwelacji terenu oraz humusowaniu z obsianiem mieszanką traw.

Łączny koszt wykonania całości przebudowy drogi to 658 682,44 zł brutto, w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego 361 200,00 zł.

Cieszę się, że infrastruktura drogowa w naszej gminie jest na bieżąco modernizowana. Realizujemy te zadania, aby zapewnić naszym mieszkańcom jak największy komfort podczas korzystania z dróg gminnych – komentuje wójt Jerzy Ulbin.

 

   

   

   

 

 

do góry  |