WIADOMOŚCI

Nowa kadencja dobromierskiego samorządu

A A A

26.11.2018

  

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Dobromierz, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I, odbyła się w czwartek 22 listopada br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu. Obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady prowadził radny senior Marek Jaworski.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Jerzy Werczyński odczytał protokół z wyborów do Rady Gminy Dobromierz i wręczył radnym zaświadczenia o wyborze. Następnie wszyscy radni złożyli ślubowanie. W dalszej części sesji w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Rady wybrano radnego Piotra Ruska, zaś funkcje przewodniczących powierzono radnym Jolancie Brach i Leszkowi Sokalskiemu.

Kolejnym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta wybranego w głosowaniu przeprowadzonym w dniu 21 października br., poprzedzone odczytaniem protokołu z wyborów przez przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej oraz oficjalne przekazanie zaświadczenia o wyborze. Wójt Jerzy Ulbin po złożonym ślubowaniu, zadeklarował zgodną współpracę ze wszystkimi członkami rady, której celem będzie przede wszystkim dążenie do sprawnego funkcjonowania gminy Dobromierz i zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

Podczas obrad I sesji radni ustalili składy komisji stałych oraz Doraźnej Komisji Mieszkaniowej.

Komisja Rewizyjna
1. Agnieszka Kucharczyk - przewodnicząca
2. Tomasz Matkowski
3. Michał Sadowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Celina Chmielowska - przewodnicząca
2. Mariusz Bajek
3. Otylia Sieczka

Komisja Budżetowa i Mienia Gminy
1. Andrzej Babiarz - przewodniczący
2. Tomasz Grynaszko
3. Agnieszka Kucharczyk
4. Teodor Balok
5. Jolanta Brach

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
1. Otylia Sieczka - przewodnicząca
2. Tomasz Matkowski
3. Leszek Sokalski
4. Celina Chmielowska
5. Marek Jaworski

Komisja Socjalna
1. Michał Sadowski - przewodniczący
2. Zbigniew Patycki
3. Tomasz Grynaszko
4. Mariusz Bajek
5. Marek Piłat

Doraźna Komisja Mieszkaniowa
1. Teodor Balok - przewodniczący
2. Leszek Sokalski
3. Zbigniew Patycki
4. Andrzej Babiarz
5. Jolanta Brach

 

 

 

do góry  |