WIADOMOŚCI

500+

A A A

08.02.2016

  

1 lutego br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z którym rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze - 500 zł miesięcznie na dziecko.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. To 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wniosek o świadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, który zaplanowany został w kwietniu 2016 r. w gminie, w której mieszkamy (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej). Ośrodek będzie miał 3 miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. wtedy otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

 

do góry  |